Skip links

กู้ซื้อบ้านอย่างไร ผ่านง่ายผ่านไว ไม่มีติดขัด

กู้ซื้อบ้านอย่างไร ผ่านง่ายผ่านไว ไม่มีติดขัด ใครหลาย ๆ คนคงมีความฝันหรือเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป และ อีกหนึ่งความฝันที่หลายคนคาดหวังเอาไว้คงหนีไม่พ้น การมีบ้านสวยๆไว้สักหลังนึง แต่การที่จะซื้อบ้านนั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการซื้ออย่างอื่น การใช้เงินสดมาซื้อบ้านเลยอาจจะยากต่อใครที่ยังมีเงินเดือนไม่มากนัก และหลายคนคงหาทางออกด้วยการกู้เงินจากธนาคารเพื่อนำมาดาวน์บ้านที่จะซื้อไว้ก่อน แต่การกู้เงินกับธนาคารในแต่ละครั้งมีรายละเอียดที่ค่อนข้างมากพอสมควร วันนี้เราได้นำเกร็ดความรู้เรื่องการกู้ซื้อบ้านมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ
และผู้คนยังอ่านบทความเหล่านี้

กู้ซื้อบ้านอย่างไร ผ่านง่ายผ่านไว ไม่มีติดขัด

. . . . . . . . . .

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ยื่นกู้ซื้อบ้าน

          คุณสมบัติของคนที่ต้องการกู้ซื้อบ้านโดยหลัก ๆ แล้ว ธนาคารจะมีหลักเกณฑ์คัดเลือกเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำเรื่องกู้ธนาคารได้นะคะ ธนาคารจะทำการคัดเลือกผู้ที่สามารถให้กู้ยืมได้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. มีอายุระหว่าง 20 – 70 ปี
 2. มีรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท/เดือน และต้องมีรายได้เข้าบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
 3. จะต้องไม่ติดหนี้เครดิตบูโร (ค้างชำระหนี้ ไม่จ่ายหนี้ตามเวลาที่กำหนด)
 4. มีเงินออมในบัญชีธนาคารอย่างน้อย 5 – 15% ของราคาบ้านที่จะกู้ซื้อ

          คุณสมบัติที่กล่าวไปข้างต้น เป็นเพียงพื้นฐานที่หลายธนาคารต่างยึดมั่น แน่นอนว่าดีเทลตามแต่ละธนาคารอาจจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ให้ลองไปสอบถามข้อมูลธนาคารที่เราสนใจจะกู้ด้วยดีกว่า

. . . . . . . . . .

ขั้นตอนการกู้ซื้อบ้าน

          สำหรับขั้นตอนก่อนที่เพื่อนๆ จะทำเรื่องขอกู้ซื้อบ้านจากธนาคารนั้น จะมีขั้นตอนที่สำคัญ 5 ข้อ ได้แก่

1. ยื่นเอกสารและแบบคำขอกู้

          เพื่อน ๆ จะต้องเตรียมเอกสารที่ธนาคารกำหนดไว้และทำแบบคำขอกู้เพื่อส่งให้กับโครงการบ้าน หรืออาจจะเป็นให้กับธนาคารโดยตรง สิ่งสำคัญที่สุดในขั้นตอนนี้คือเพื่อน ๆ จะต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อให้การดำเนินการในขั้นต่อไปรวดเร็ว

2. ตรวจสอบสถานะการเงินและวิเคราะห์ความเป็นไปได้

          เมื่อผ่านขั้นตอนในการยื่นเอกสารแล้ว ธนาคารจะทำการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้ต่าง ๆ ของเรา รายได้ต่อเดือนของเราสามารถผ่อนจ่ายสินเชื่อให้กับธนาคารในทุก ๆ เดือนได้หรือไม่ ถ้าเรามีหนี้สินมากเกินไปหรือผ่อนชำระเงินล่าช้า ธนาคารสามารถปฏิเสธการให้กู้ยืมกับเราได้ทันทีค่ะ

3. การประเมินราคา

          เมื่อธนาคารตรวจสอบสถานะการเงินของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะทำการประเมินราคาทรัพย์สินของบ้านที่เราต้องการจะกู้ซื้อบ้าน โดยธนาคารจะประเมินมูลค่าราคาบ้านและมาวิเคราะห์กับวงเงินสินเชื่อของเรา

4. การอนุมัติสินเชื่อ

          ธนาคารทำการประเมินราคาบ้านเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะทำการอนุมัติสินเชื่อ โดยการอนุมัติจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของธนาคารนั้น ๆ เช่น ธนาคารอาจจะอนุมัติให้กู้ได้ 90% ของราคาประเมิน

5. การทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดิน

          ธนาคารจะแจ้งวงเงินที่อนุมัติ จำนวนเงินที่จะต้องผ่อนในแต่ละเดือน และอัตราดอกเบี้ยให้เราทราบ ซึ่งวันถัดไปเราจะต้องไปทำเรื่องธุรกรรมที่สำนักงานที่ดิน เพื่อทำการโอนซื้อขายบ้านที่เราต้องการค่ะ

          เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆ ขั้นตอนของการกู้ซื้อบ้านหลัก ๆ ที่เราได้อธิบายไปนั้นหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำไปเป็นความรู้ในการทำการกู้ซื้อนะคะ เราเองอยากให้เพื่อน ๆ เตรียมเอกสารที่สำคัญเอาไว้ให้ครบถ้วน เพราะจะทำให้เพื่อน ๆสามารถผ่านในแต่ละขั้นตอนได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งระยะโดยรวมทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ค่ะ

. . . . . . . . . .

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการกู้ซื้อบ้าน

          การเตรียมเอกสารในการกู้ซื้อบ้านนั้น เป็นสิ่งที่ความจำเป็นมาก ๆ ในการยื่นคำขอกู้ โดยเอกสารที่จำเป็นจะมีดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ข้อมูลโครงการบ้านที่เราต้องการจะซื้อ
 4. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 5. ข้อมูลทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เรามี เช่น ที่ดิน
 6. รายการเดินบัญชีของเราย้อนหลัง 6 เดือน

          แต่ถ้าเพื่อน ๆ คนไหนเป็นฟรีแลนซ์หรือเจ้าของกิจการ สามารถนำเอกสารบางอย่างมาแทนพวกเอกสารเงินเดือนได้ และจะต้องมีเอกสารอื่น ๆ ได้แก่

 1. รายการเดือนบัญชีย้อนหลัง 12 เดือนหรือ 1 ปี
 2. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือเอกสารเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.91)
 3. รูปถ่ายสถานที่กิจการ

          การจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นนั้นจะช่วยยืนยันข้อมูลต่าง ๆ และเป็นหลักฐานการเงินของเราได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นเพื่อน ๆ จะต้องตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วนกันด้วยนะคะ

. . . . . . . . . .

นโยบายช่วยเหลือของรัฐบาล

          ปัจจุบัน ทางภาครัฐได้มีนโยบายในการกู้ซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน เพื่อกระตุ้นการซื้อขายของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทางรัฐบาลจึงออกนโยบายมาช่วยเหลือแก่คนที่อยากซื้อบ้านแต่เงินเดือนน้อย โดยมีมาตรการที่น่าสนใจหลายข้อ ยกตัวอย่างเช่น

 • อัตราดอกเบี้ยในการกู้คงที่ถึง 50% ใน 3 ปีแรก ซึ่งเป็นนโยบายของทางธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • โครงการบ้านดีมีดาวน์ ทางภาครัฐช่วยคนที่ต้องการจะกู้ซื้อบ้าน ด้วยเงินดาวน์จำนวน 500,000 บาท (ปัจจุบันสิ้นสุดโครงการแล้ว)
 • ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหลือ 1% เพิ่มเสถียรภาพทางการเงินแก่ผู้กู้สินเชื่อ และช่วยให้การผ่อนสินเชื่อบ้านถูกลงด้วย
 • โครงการ ”บ้านล้านหลัง” โดยปรับวงเงินกู้จาก 1 ล้านบาท เป็น 1.2 ล้านบาท และสามารถผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 4,500 บาท/เดือน

          จากนโยบายที่เรานำมาฝากเพื่อนๆนั้น เพื่อนๆควรจะศึกษารายละเอียดของโครงการแต่ละโครงการให้ดี ๆ เสียก่อน เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการดำเนินการต่าง ๆ ข้อเสนอและข้อควรระวังกันด้วยนะคะ

. . . . . . . . . .

สินเชื่อบ้านจากธนาคารต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

          จากข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้บอกรายละเอียดให้กับเพื่อน ๆ ไปแล้วนั้น เราเชื่อว่าเพื่อนๆคงอยากจะรู้รายละเอียดของสินเชื่อเงินกู้จากธนาคารต่าง ๆ ว่ามีความน่าสนใจกันแล้วใช่หรือไม่คะ วันนี้เราเองก็มีรายละเอียดของเงินกู้ของธนาคารต่าง ๆมาแนะนำเพื่อน ๆ กันด้วยค่ะ

ธนาคารกสิกรไทย (KBank)

          ธนาคารกสิกรไทยได้มีนโยบายกับการให้กู้สินเชื่อบ้านไว้ว่า “กู้ผ่านง่าย ได้วงเงินเต็มๆ รู้ผลอนุมัติภายใน 3 วัน” ถือได้ว่าทางธนาคารเองมีระยะในการดำเนินการที่รวดเร็ว เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเงินกู้ซื้อบ้านด้วยระยะเวลาสั้น ซึ่งมีความน่าสนใจพอสมควรเลยค่ะ

รายละเอียดวงเงินกู้

 • วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90 % ของราคาประเมินหลักประกัน (กรณีขอกู้ซื้อบ้านใหม่)
 • วงเงินให้กู้ไม่เกิน 100% ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง แต่ไม่เกิน 100%ของราคาประเมิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (กรณีขอกู้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง)
 • วงเงินให้กู้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายที่ดินรวมกับราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินที่ดินและราคาประเมินแบบสิ่งปลูกสร้าง (กรณีขอกู้ซื้อที่ดินพร้อมขอกู้ปลูกสร้างบ้าน)

อัตราดอกเบี้ย

 • สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญา 4.87%
 • สำหรับผู้ประกอบการ ดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญา 5.37%

ข้อเสนอที่น่าสนใจ

 • สามารถใช้ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 30 ปี
 • ค่าธรรมเนียม ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง คิดขั้นต่ำ 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สามารถมีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน
 • ผู้กู้จะต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)

          ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารอีกหนึ่งที่ที่มีเงื่อนไขและรายละเอียดที่น่าสนใจไม่แพ้กัน โดยธนาคารมีนโยบายไว้ว่า “กรุงไทยชัวร์ ทุกเรื่องบ้าน ดอกต่ำ วงเงินสูง ผ่อนนาน”

รายละเอียดวงเงินกู้

 • กู้ซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าน้อยกว่า 10 ล้านบาทสามารถกู้ได้ 70% – 100% ของราคาประเมิน
 • ที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 10 ล้านบาท สามารถกู้ได้ 70% – 90% ของราคาประเมิน

อัตราดอกเบี้ย

          ตามประกาศธนาคาร คํานวณแบบรายวัน ลดต้นลดดอก ตามยอดภาระหนี้คงเหลือของลูกค้าธนาคาร โดยส่วนใหญ่ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ประมาณ 6.22% ต่อปี แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร

ข้อเสนอที่น่าสนใจ

 • อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้นปีแรกประมาณ 0.90% ต่อปี
 • สามารถใช้ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี)
 • ฟรีค่าธรรมเนียมระหว่างการยื่นเรื่องเงินกู้ซื้อบ้าน

ธนาคารไทยพานิชย์ (SCB)

          ธนาคารไทยพานิชย์เป็นหนึ่งในธนาคารที่ผู้คนให้ความสนใจ โดยทางธนาคารมีนโยบายว่า “สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ เพราะชีวิตเริ่มต้นที่บ้าน อยากซื้อบ้านใหม่ กู้ซื้อบ้าน SCB พร้อมให้คำปรึกษา”

รายละเอียดวงเงินกู้

 • กรณีราคาประเมินที่อยู่อาศัยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จะได้เงิน 100% ของราคาทั้งหมด
 • กรณีราคาประเมินที่อยู่อาศัยตั้งแต่ 10 ล้านบาทเป็นต้นไป จะได้เงิน 90% ของราคาทั้งหมด

อัตราดอกเบี้ย

          ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 5.1% – 5.9% อัตราดอกเบี้ยนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำประกันชีวิตจากสินเชื่อหรือไม่ และลูกค้าสามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทที่อยู่อาศัยและประเภทขององค์กร

ข้อเสนอที่น่าสนใจ

 • ให้อิสระในการเลือกดอกเบี้ย และรูปแบบการผ่อนไม่ว่าจะเป็น ดอกเบี้ยคงที่ ดอกเบี้ยลอยตัว เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนการเงินได้ตามที่ต้องการ
 • สามารถใช้ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี)
 • ทางธนาคารจะมีบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้กู้
 • อนุมัติเงินกู้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลดีๆ https://bit.ly/3xmddaX

Leave a comment